A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Statusoppdateringer høsten 2020, til og med 30.11.2020

Koronastatus 29.11.
Ingen nye tilfeller


Koronastatus 28.11.
Ingen nye tilfeller
 

Koronastatus 26.11
Ingen nye smittetilfeller
 

Koronastatus 25.11
Ingen nye smittetilfeller
 

Koronastatus 24.11.
Det er ingen nye smittetilfeller i dag.
 

Koronastatus 23.11
Det er ingen nye smittetilfeller i dag.

 

Det har siden juli vært påvist tre tilfeller av Covid-19 i Inderøy.

Alle tre har vært satt i isolasjon, og smitteoppsporing er gjennomført. To av disse er i dag friskmeldt.

Smitteoppsporing er en omfattende jobb, men så langt har vi gode erfaringer med å finne nærkontakter og få satt disse i karantene.

Det oppfordres til å reise mindre – også innenlands i Norge. Ved reiser fra et område i Norge med mye smitte til et område med mindre smitte, bør man redusere antall kontakter de første 10 dager, være særlig oppmerksom på symptomer og håndhygiene, og holde to meters avstand til personer i riksikogruppen. Alle som får symptomer eller tror de har vært utsatt for smitte oppfordres til å teste seg. Dette gjelder spesielt studenter, men også folk i jobbreise og familier som reiser på juleferie til Inderøy fra Oslo/Bergen primært.

Det er fremdeles viktig å holde avstand, begrense antallet nærkontakter, sørge for god hoste- og håndhygiene, holde seg hjemme om man er syk, og teste seg ved symptomer.
 

Koronastatus 20.11
Det er ingen nye smittetilfeller i dag.
 

Koronastatus 19.11
Det er ingen nye smittetilfeller i dag


Koronastatus:18.11.2020
Ingen nye smittetilfeller i dag


Koronastatus 16.11
Det er ingen nye smittetilfeller i dag.
 

Koronastatus 12. november kl.20.00

Nytt til tilfelle av Covid-19 i Inderøy. Personen er isolert. Utgangspunkt for smitte er kjent og nærkontakter er kartlagt og er i karantene. 
 

Koronastatus 11. november kl.11.50
Nytt tilfelle påvist i dag. Dreier seg om en nærkontakt som hele tiden har vært i karantene og personen kan derfor ikke ha smittet noen.
 

Koronastatus 10. november
Ingen nye smittetilfeller
 


Koronastatus 9. november
Ingen nye smittetilfeller

 

Koronastatus 7. november kl.13.00

Det er i dag iverksatt smitteoppsporing rundt et sannsynlig tilfelle av covid-19 i Inderøy. Personen har svært milde symptomer/usikre symptomer men er likevel satt i isolasjon. Nærkontakter er kontaktet og satt i karantene til prøvesvaret hos vedkommende foreligger.

Definisjonen på et sannsynlig tilfelle er en person som har symptomer på covid-19 og er nærkontakt til påvist tilfelle av covid-19

 

Koronastatus 6. november

Det er ingen nye tilfeller av Covid-19 i Inderøy i dag,

 

Webinar for næringslivet i kommunen

19. november arrangeres et webinar med viktig informasjon for bedriftene i Inderøy, mer informasjon finner du her.
 

 

Koronastatus 5. november

Det er ingen nye tilfeller av Covid-19 i Inderøy i dag, etter at det i går ble bekreftet ett 

smittetilfelle. 

 

Koronastatus 4. november

4. november ble det påvist ett nytt tilfelle av Covid-19 i Inderøy. Personen er nærkontakt til tidligere påvist tilfelle i Steinkjer. Vedkommende har oppholdt seg i karantene, og er nå informert og isolert. Smitteoppsporing er iverksatt.

 

28. oktober trådte det i kraft noen nye nasjonale tiltak for smittevern

Les mer her

 

Koronastatus 2. september 2020 - nettbasert bestilling av test

Nå er det åpnet for nettbasert bestilling av koronatesting. Les mer her

Skjema