A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Stein Erik Breivikås er tilsatt som ny kommunedirektør

Stein Erik Breivikås.jpeg

 

 

Kommunestyret har i ettermiddag besluttet å tilsette Stein Erik Breivikås som ny kommunedirektør i Inderøy kommune.

Ordfører Ida Stuberg viser til at «Gjennom intervju og referanseinnhenting har ansettelsesutvalget fått et veldig godt inntrykk av Stein Erik Breivikås.. Han har relevant utdannings- og yrkesbakgrunn, og gir et tydelig inntrykk av at han er svært motivert for jobben. I intervjuene har vi fått en opplevelse av at han både er dyktig i sin kommunikasjon, og at han har et sterkt utviklingsfokus i samspill med andre. Dette vil også komme godt med i vårt videre arbeid med Inderøy som Helsefremmende organisasjon. Jeg har stor tro på at han vil tilføre Inderøy kommune viktig kompetanse og erfaring for videre utvikling av kommunen vår».

Innstillingen til kommunestyret var forberedt av ansettelsesutvalget som har bestått av ordfører Ida Stuberg, varaordfører Jonny Melting, formannskapsmedlem og gruppeleder for Ap, Signar Tormod Berger, ansattes representantene Ida Elisabeth Dalum (Fagforbundet) og Allan Lønvik (Utdanningsforbundet). I rekrutteringsprosessen har ansettelsesutvalget lagt vekt på at den nye kommunedirektør skulle ha; Relevant erfaringsbakgrunn innen organisasjon, økonomi og ledelse. Høyere utdannelse innen relevante fag. God kjennskap til og erfaringer fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser, herunder behersker dialog og samspillet mellom politikk og administrasjon. God økonomiforståelse. Det ble gjennomført to runder med intervjuer, og innhentet referanser før ansettelsesutvalget landet på Stein Erik Breivikås.

Stein Erik Breivikås er tilsatt i firmaet Deloitte og jobber nå mot offentlig sektor med ulike utviklingsprosjekter. Han har erfaring fra både privat og offentlig sektor tidligere. Han har hatt flere ledende roller med ulike ansvarsområder i to helseforetak. Han har jobbet som CFO(økonomidirektør) i både Finnmarkssykehuset HF og Helse Nord – Trøndelag HF, klinikkleder for Kirurgi i Helse Nord – Trøndelag HF og en periode som konstituert CEO(administrerende direktør) i Finnmarkssykehuset HF. Han har også vært en periode i NTE hvor han jobbet med utvikling av nye marked, innovasjoner og forretningscase i konsernet.

Av utdanning har Stein Erik Breivikås med seg en bachelor grad fra Nord universitet i økonomi og ressursforvaltning, der både økonomiske og grønne fag var sentrale. Han har mastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, innenfor bedrift og ledelse, med fordypning i bedriftsøkonomiskanalyse, energiøkonomi, organisasjon og ledelse. Han har underveis i sin yrkeskarriere også tatt en executive MBA i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og tatt fag i digital kommunikasjonsledelse ved Bi.

Ansettelsesutvalget har lagt stor vekt på økonomiforståelse i arbeidet med rekruttering til stillingen. Det ble ikke stilt krav til formell høyere utdanning innen faget, men med de økonomiske utfordringene kommune- Norge og også Inderøy står overfor har kompetanse innenfor dette området blitt vektet tungt – og var medvirkende til at valget falt på Stein Erik Breivikås. Ansettelsesutvalget har også merket seg den grønne profilen i Stein Erik Breivikås sin økonomiutdanning, og vurderer den å være svært relevant i videre arbeid med grønn omstilling.

Den nytilsatte Kommunedirektør Stein Erik Breivikås ser fram til å starte i stillingen og uttaler følgende om sin nye arbeidsgiver: Inderøy kommune fremstår som fremoverlent med et offensivt kommunestyre, kompetente medarbeidere og ikke minst veldig engasjerte innbyggere. Den inkludernde arbeidskulturen og samholdet mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten har satt kommunen på norgeskartet. Et attraktivt tettsted med gode kommunale tjenester og sterke lokale merkevarer. Jeg er veldig ydmyk, stolt og motivert over å få bli med på laget til Inderøy

Endelig oppstartstidspunkt er ikke fastsatt, men skjer innen 15.06.

Skjema