error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vegen er stengt

Vinnavegen ved bru over Mossa er igjen åpen - Stenging av Vinnavegen ved Oppgrande bru

Status: 16.12.2020: Vinnavegen er igjen åpnet ved brua over Mossa. Ny vinge på de ene landkaret er bygd opp og det er ikke lenger fare for utglidninger, men rekkverket er mangelfullt og ferdsel skjer på eget ansvar.

Skolebuss kjører alternativ rute.

Vinnavegen, kommuneveg 5021, stenges ved Oppgrande bru ved Mossa. Dette gjelder fra fredag 6. november til ustabilt landkar er renovert. Renoveringa utføres når det er frost i bakken og minst mulig vann i elva. Vi håper at forholdene blir optimale for reparasjonen en gang innen utgangen av januar.

Skjema