A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Namsos Dykkerservice AS tettet sunket båt i Kjerringvika.

Stoppet forurensning i Kjerringvika

Namsos Dykkerselskap AS har på oppdrag fra Inderøy kommune tettet lekkasjen fra sunket båt i Kjerringvika.


Kystverket ga den 2. februar pålegg om tømming av dieseseltanken på den sunkne 52-fots båten i Kjerringvika, Skarnsundet.

Eierforholdene knyttet til den 52 fots båten er imidlertid uryddige. Fartøyet er registrert med én eier i Skipsregisteret, båten er nylig kjøpt av en annen person med adresse Moss, mens selger er en tredje person. Dette medførte at Kystverkets pålegg ble gitt til alle disse tre personene.

Ingen av de tre eierne har imidlertid vist vilje til å rydde opp. Som lokal forurensningsmyndighet var Inderøy kommune derfor nødt til å gjøre egne tiltak i saken. 

Namsos Dykkerselskap AS ble etter innhenting av tilbud valgt til å gå ned for å sjekke tilstanden til båten, og samtidig tette eventuelle lekkasjer.

Dagens aksjon viste følgende:

  • Det ser ut til å ha vært bare mindre mengder motorolje som har lekket ut i sjøen gjennom vasking av motoren. Tilførselen fra motorrommet til sjøen er tettet av Namsos Dykkerselskap AS.
  • Det foreligger ikke - og har etter Namsos Dykkerselskap sin vurdering heller ikke vært - noen lekkasje fra dieseltanken i båten.

Inderøy kommune vurderer med basis i det ovennevnte å ha kontroll på forurensningssituasjonen knyttet til den sunkne båten. Krav om dekking av kostnader knyttet til dagens aksjon vil bli sendt eierne av båten. 

Kystverkets krav til eierne om fjerning av båten innen 15. mars gjelder fortsatt, men Inderøy kommune vil på selvstendig grunnlag ha et øye med situasjonen og vurdere om vi kan bidra i forhold til å få fjernet båten.

Sunket båt i Kjerringvika

     

Skjema