A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Valg

Stortingsvalg 2021 - isolasjon/karantene

Velgere som ikke kan avgi stemme i valglokale grunnet isolasjon eller karantene pga. covid-19, kan få stemme etter søknad til valgstyret.

Er du i isolasjon kommer vi hjem til deg slik at du får avgitt stemme i eget hus.

Er du i karantene kan du stemme mens du sitter i bilen utenfor rådhuset.

Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen, men det er viktig at du sier ifra så fort du vet at dette blir aktuelt, også i løpet av helgen. 

Minner om at velgere som på grunn av annen sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene eller på valgdagen, kan søke om å stemme der de oppholder seg.

Fristen for å søke om dette er fredag 10. september kl. 10.

Ta kontakt på 74124200 (dagtid), 92212412 (helgen)

Skjema