Valglogo

Utlegging av manntall

Stortingsvalget 2021. Manntall for ettersyn.

Manntallslisten for Stortingsvalget i Inderøy kommune ligger nå ute til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy Rådhus. Manntallet vil ligge ute til og med valgdagen.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, jf. valglovens § 2-7.

Valgstyrets adresse er: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy – E-post: postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema