error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Studietur til Staup og Stokkbakken omsorgssenter i Levanger, Åsen

Formannskapet besøkte onsdag 31. mai 2017 Helsehuset på staup og omsorgsboligene på Åsen.

Målet med turen var å få kunnskap om hvordan Levanger kommune har valgt å organisere seg for å levere gode tjenester for pasienter og brukere av de kommunale HDO-helsetjenestene.

Politikerne ble godt tatt i mot av kommunalsjef for helse Jon Ketil Vongraven, leder for Helsehuset på Staup Jørgen Worum, og leder for Stokkbakken omsorgsboliger Lars Johan Kverkild.

Både Stokkbakken omsorgsboliger og Helsehuset på Staup er bygget ihht moderne byggeforskrifter både med tanke på miljøkrav og utforming. Begge byggeprosjektene er utformet med tanke på å kunne tilpasses dagens og fremtidens teknologiske løsninger.

 

Spesielt Helsehuset på Staup begeistret politikerne med sin inkluderende, åpne og innbydende arkitektur.

Valg av lokalisering og arkitektenes utstrakte bruk av lyse trematerialer bidro til å fremstille lokalene hyggelige og innbydende for alle, både brukere, pårørende, ansatte og besøkende.

 

Se vedlagte bilder fra turen her

 

Helsehuset på staup inneholder:

 • Helsehuset på Staup er et sted for utredning, behandling, rehabilitering og aktivitet. Helsehuset skal være et sted for gjenvinning og mestring av egne funksjoner.

 • Brukerne tildeles opphold en avgrenset periode, før de overføres til egen bolig eller får tilbud om langtidsplass i omsorgsbolig med døgnbemanning.

 • Dagsenter med tilbud for demente, frisklivssentral og frivillighet.

 • Rehabiliteringsavdeling med tilbud for døgnopphold og dagtilbud.

 • Avdeling for aktiv utredning og behandling, med faste ansatte leger. Her har Levanger kommune også plassert sine KAD (kommunale akutt døgnopphold) senger.

 • Helsehuset har 44 behandlingsplasser for døgnopphold

 • 6 av disse plassene er spesielt tilrettelagt for smertelindring og palliasjon. Denne avdelingen har også spesielt tilrettelagte fasiliteter for pårørende som ønsker å bo sammen med bruker i siste fase av livet.

 • Det er tilrettelagt med eget livssynsnøytralt seremonirom.

 • Egen avdeling for tidlig utagerende demente/ brukere med kognitiv svikt. Denne avdelingen har spesielt tilrettelagte uteområder hvor brukere kan ferdes fritt.

 • Uteområdet for Helsehuset skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet for brukere fra 0-100 år.

 

Omsorgsboligene Stokkbakken omsorgssenter inneholder:

 • 36 nye omsorgsboliger, spesielt tilrettelagt for heldøgns omsorg.

 • Det er fast betjening i bokollektivene.

 • Boligene er bygget etter prinsippet om bokollektiv, og har til hensikt å gi "rom for trygghet og omsorg"

 • Alle rommene har eget tekjøkken og bad.

 • Bokollektivene er organisert med tanke på stor grad av fellesskap, med felles stuer, spiserom og kjøkken.

 • Alle omsorgsboligene er tilpasset mennesker med kognitiv svikt (demens)

 • Det er bygget en "storstue" for Åsen samfunnet i tilknytning til omsorgsboligene. Denne skal være en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret.

  Tanken er at pårørende og frivilligheten skal kunne benyttes seg av den nye storstua.

 • Det skal utformes egen sansehage på uteområdet til omsorgssenteret.

Skjema