A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Studietur til Trondheim

Ansatte, tillitsvalgte og politikere fra styringsgruppen deltok i en studietur til Trondheim. Norconsult tok med deltagerne på befaringer ved Øya barnehage, Sverresmyr interimskole, og Okstad skole for å få inspirasjon til det videre utviklingsarbeidet for oppvekstsenteret

kollasj Studietur.png

Onsdag 27. november var 20 ansatte fra skolene på Lyngstad, Utøy og Mosvik, barnehagene på Lyngstad og Utøy, eiendomsenheten, samt politikere fra styringsgruppen, på studietur til Trondheim. Første stopp var ved Norconsults kontorer på Lerkendal der prosjektleder gikk gjennom planen for dagen, og gav deltakerne arbeidsoppgaver før befaringene. De skulle ta på seg «befaringsbrillene».

Første besøk var på Øya barnehage - en av Trondheims mottaksbarnehager. Barnehagens pedagogikk setter barnet i sentrum, og bygget er utformet for å støtte opp om dette. Ansatte ved barnehagen ga deltakerne fra Inderøy innsikt i hvor viktig det er at bygget støtter opp rundt pedagogikken. Både inne- og uterommet er den «den tredje pedagogen». Barnehagen hadde en rekke rom for forskjellige aktiviteter, og overflatene var i hovedsak i treverk. Samtidig hadde de lagt vekt på at alle typer materialer skulle være tilgjengelig for barna.  På utearealet fremhevet de ansatte den delen av barnehagen som hadde naturlekeplass, med trær, planter og naturlig terreng.

Neste stopp var Sverresmyr interimskole; en brakkeskole der 5.-7. trinn ved de sammenslåtte Kolstad og Saupstad skoler, har tilholdssted i byggeperioden. Her har de satt opp såkalte Mock-up-rom, der de tester ut utradisjonell møblering av klasserom. Her får elevene prøve alt fra sacco-sekker, tribuner, vindusplasser til gyngende arbeidsstoler. I klasserommet var det også en liten hytte der man kunne få litt rom for seg selv med dempet akustikk. Møbleringen inviterte til bevegelse og gir rom for flere typer arbeidsmåter i tråd med Fagfornyelsen. Rommet skal gjennom belysning og møblering motivere til ønsket aktivitet. For eksempel kan en enkel lampe over et bord gjøre det naturlig å samles for en gruppeoppgave ved det bordet. Dette rommet viste alt annet enn den tradisjonelle «bussen» med «normal» klasseromsmøblering. De hadde også lagt mye vekt på elevstemmen, og de hadde spurt elevene hva deres erfaringer var med de forskjellige møbleringene. Det å ta elevstemmen på alvor, og la de få innflytelse, er en viktig prosess for å skape en skole for framtidens elever.

Siste stopp var Okstad skole. De holdt på å flytte inn i et tilbygg i massivtre på omtrent samme størrelse som skoledelen i oppvekstsenteret blir. Her var det store nakne trekonstruksjoner, og lukten av treverksted bredte seg når en gikk inn i skolen. Skolen har en gymsal på størrelse med det man sannsynligvis får i oppvekstsenteret, ny sløydsal, moderne lærerarbeidsplasser, og litt av samme møbleringsprisnippet som i mock-up-rommet ved Sverresmyr. Vi fikk sett løsninger for klasserominndeling, garderobeløsninger og møteplasser for læring i fellesarealene. Også ved Okstad var ansatte veldig fornøyde med å endelig ha fått litt naturlekeplasser med kupert terreng.

Studieturen ble avsluttet med refleksjon rundt dagens opplevelser, og hva den enkelte satt igjen med. Generelt var deltakerne veldig fornøyde - og inspirerte til å jobbe videre med planleggingen av det nye oppvekstsenteret.

Videre brukermedvirkning er igangsettelse av brukermøter; de første avholdes 10.desember. Her vil ansatte, foresatte, elever og andre brukere av oppvekstsenteret, få muligheten til å bidra. På nyåret blir det brukermøter 21. januar og 4. februar. Ansattegruppene vil få involveringsoppgaver der svarene skal brukes som innspill i planleggingen av rom- og funksjonsprogram. Tilsvarende vil det bli sendt ut oppgaver til elever, foresatte og lag og foreninger. Oppgavene blir og lagt ut på kommunens hjemmeside så alle som har interesse av det, kan bidra i prosessen.

Powerpoint-framvisning studietur til Trondheim 27.11.2019.pdf

Tips en venn  Skriv ut