Styrer, råd og utvalg 2019-2023

Vedtak i Kommunestyret - 09.12.2019

Representasjon vedtas i henhold til oversikt:

Styrer, råd og utvalg 2019-2023

 

Formannskap.

Valgt 03.10.2019.

 

Administrasjonsutvalg.

Valgt 03.10.2019.

 

Hovedutvalg Folk.

Valgt 03.10.2019.

 

Hovedutvalg Natur.

Valgt 03.10.2019.

 

Arbeidsmiljøutvalg.

Administrativt.

 

Kontrollutvalg.

Valgt 03.10.2019.

 

Klageutvalg.

Formannskap utgjør klageutvalg

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

6 brukerrepresentanter + 2 politiske observatører skal velges. Varamedlemmer i rekkefølge. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Fra brukerorganisasjoner:

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Øystein Forr (Norges Handicapforbund)                 1. Tove Grongstad (NFU)

2. Per Jensen (NFU)                                                   2. Hans Henrik Nørholm (Mental Helse)

3. Helle Bergersen Aas (FFO/ADHD)

    Halvor Stavrum (Norsk Parkinsonforbund) (Vedtak i formannskapet 29.04.2020)

4. Elin Gjerde (Norges Blindeforbund)

5. Aino Nyeng (Norges Handikapforbund)

6. Arvid Nervik (LHL)

Politiske observatører:

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Berit Røflo Indgul                                                    Ragnhild Vennes

2. Vårinn Andersen Melhus                                         Izabela Vang

 

Leder: Øystein Forr

Nestleder: Per Jensen

 

Eldres råd.

5 medlemmer + 2 politiske observatører skal velges. Personlige varamedlemmer.

Konstituerer seg selv.

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Jan Erik Løkke                                                         Lovise Stavrum (Sandvollan)

2. Astrid Stubbe                                                           Per Odd Holde (Røra)

3. Arnold Kammen                                                       Unni Bragstad / Ella Møllegård (Inderøy)

4. Erna Markhus                                                          Edel Brøndbo (Mosvik)

5. Ragnhild Lyngstad                                                   Bjørg Melhus / Nils Undersåker (Utøy)

Politiske observatører:

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Terje Bekkevold                                                       Mohammed Bagal Serag

2. Mads Arild Nervik                                                    Tore Wold

 

Ungdomsråd.

Politisk representasjon 2 medlemmer som observatører.

Det ventes et nytt valgmøte til nyttår grunnet ny kommunelov.

Nye medlemmer for Ungdomsrådet blir da:

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Ingrid Staberg                                                          x

2. Inger Rotvold                                                           x

3. Viktoria Skogset                                                       x

4. Ulrik Bøhn-Flatås                                                     x

5. Jon Tokle Yri                                                            x

Politiske observatører:

Medlemmer:                                                               Vara:

1. Ida Stuberg                                                             Jonny Melting

2. Laila Høgsve Bragstad                                           Vårinn Andersen Melhus

 

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

3 medlemmer med varamedlemmer. Det skal velges leder, nestleder og medlem.

Leder: Pål Søndrol Gauteplass

Nestleder: Mariann Hovinn

Medlem: Arnfinn Tangstad

Varamedlemmer: Berit Slåttnes Aune / Leif Arne Sagmo / Mikal Steinsli

 

Klagenemnd for eiendomsskatt.

3 medlemmer med varamedlemmer. Det skal velges leder, nestleder og medlem.

Leder: Otte Vatn

Nestleder: Ellen Giskås

Medlem: Bjarne Kvistad

Varamedlemmer: Åse Granlund Solem / Kjell Schive / Marit Isaksen

 

Heimevernsnemnd.

3 medlemmer – 2 valgt av kommunestyret og 1 av politikontakt

1. Politikontakt

Politisk:

2. Trond Bjørken

3. Trude Hoff

 

Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning.

5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges.

Medlemmer:                                                               Vara:

1. Kjetil Helgesen                                                       Liv Grindberg

2. Anders Røflo                                                          Hilde Enes

3. Marit Beate Voll                                                     Trond Bjørken

4. John Halvor Berg                                                   Roger Austad

5. Ingrid Nestvold                                                       Ingeborg Lorås

 

Leder: Kjetil Helgesen

Nestleder: Anders Røflo

 

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæter statsallmenning.

3 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer:                                                               Vara:

1. Ole Tronstad                                                           Trude Hoff

2. Ida Stuberg                                                             Ole Anders Iversen

3. Bjarne Kvistad                                                         Geir Jostein Ørsjødal

 

Fjellstyre for Sliper og Høgfoss og Skavdal og Røsshei statsallmenning.

5 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder skal velges.

Medlemmer:                                                                Vara:

1. Trond Staberg                                                         Ann-Kristin Langfjæran

2. Geir Jostein Ørsjødal                                              Steinar Viken

3. Bodil Anita Olsen                                                    Edel Brøndbo

4. Mads Arild Nervik                                                   Torbjørn Nervik

5. Ragnhild Vennes                                                    Jonny Haugen

 

Leder: Trond Staberg

Nestleder: Geir Jostein Ørsjødal

 

Beredskapsråd.

4 medlemmer med varamedlemmer (inkl. 1 medlem fra Røde Kors).

1. Medlem fra Røde Kors

Politisk: Vara:

2. Ida Stuberg Jonny Melting

3. Berit Røflo Indgul Terje Bekkevold

4. Svein Arne Sundfær Tore Wold

 

Fellesrådet for soknerådene.

1 medlem med varamedlem fra formannskapet

Medlem: Vara:

1. Jonny Melting Geir Jostein Ørsjødal

 

Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag.

3 representanter med vararepresentanter (blir fastlagt gjennom egen avtale)

Medlemmer: Vara:

1. Jonny Melting Petter Vesterås

2. Berit Røflo Indgul Terje Bekkevold

3. Lise Eriksen Mads Arild Nervik

 

Felles klageinstans DMS Inntrøndelag.

1 medlem med varamedlem

Medlem: Vara:

1. Mikal Steinsli Harald Ness

 

Samarbeidsutvalg for skolene.

1 medlem med varamedlem for hver skole (7 skoler + kulturskolen).

Sakshaug

Medlem: Vara:

1. Mads Arild Nervik Elin Gangstad

Røra

Medlem: Vara:

1. Laila Høgsve Bragstad Tore Wold

Sandvollan

Medlem: Vara:

1. Ragnhild Vennes Renata Ulvin

Utøy

Medlem: Vara:

1. Mohammed Bagal Serag Kjetil Klepp

Mosvik

Medlem: Vara:

1. Berit Røflo Indgul Petter Vesterås

Lyngstad

Medlem: Vara:

1. Vårinn Andersen Melhus Lill Theres Vist

Inderøy ungdomsskole

Medlem: Vara:

1. Ragnar Ørdal Trude Hoff

Inderøy Kulturskole

Medlem: Vara:

1. Terje Bekkevold Bjørg Helene Olsrud

 

Representant til skoleutvalget Inderøy videregående skole

1 medlem med varamedlem

Medlem: Vara:

1. Berit Røflo Indgul Ida Stuberg

 

Representantskap Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.

Valgnemnda foreslår av dette delegeres til rådmannen

 

Representantskapet Innherred Renovasjon IKS.

2 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

2. Trond Bjørken Svein Arne Sundfær

Tore Wold

Signar Berger

 

Representasjon i representantskap for Innherred Renovasjon ble vedtatt i formannskapet 22.11.2019 jfr. KML. § 13. (Hasteparagrafen)

 

Representantskap Inntrøndelag brannvesen IKS.

2 representanter med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Medlemmer: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

2. Signar Berger Tore Wold

Lise Eriksen

Geir Jostein Ørsjødal

Enstemmig valgt

 

Representantskap Innherred interkommunale legevakt IKS.

1 representant med varamedlemmer (blir fastlagt gjennom selskapsavtale).

Medlem: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

Enstemmig valgt

 

Trondheim Havn.

1 representant med varamedlemmer.

Medlem: Vara:

1. Ordfører Petter Vesterås

Terje Bekkevold

Trude Hoff

 

Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning.

1 representant med varamedlemmer.

Medlem: Vara:

1. Trond Bjørken Trude Hoff

 

Naboer AB – generalforsamling.

1 representant med varamedlemmer.

Medlem: Vara:

1. Petter Vesterås Jonny Melting

 

Representant til Reitansfondets årsmøte.

1 representant med varamedlem.

Medlem: Vara:

1. Berit Røflo Indgul Terje Bekkevold

 

Representant i styret for Stiftelsen Trønderfrukt.

1 representant med varamedlem.

Medlem: Vara:

1. Ida Stuberg Jonny Melting

 

Representanter til samfunnshusenes andelslag representantskap.

Sandvollan samfunnshus

6 representanter med varamedlemmer

Medlemmer: Vara:

1. Unn Elisabeth Fjerstad Tommy Antero Kinnunen

2. Bjørg Tessem May Lise Herstad

3. Svein Gangstad Grete Elin Meistad

4. Ståle Berg Jostein Berg

5. Laila Hollås Ivar Bjerkan

6. Kirsti Grøtan Mattias Flakkenberg

1 styremedlem med varamedlem

Medlem: Vara:

1. Per Erik Stavrum Annvor Fjerstad

Røra samfunnshus

4 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Medlemmer: Vara:

1. Margareth Halle Berit Røflo Indgul

2. Marit Beate Voll Eivind Fossum

3. Laila Iversen Camilla Anshus

4. Kjetil Helgesen Marit Støre-Valen

Lyngstad samfunnshus

5 representanter med varamedlemmer i rekkefølge

Medlemmer: Vara:

1. Oddvar Fossum Jan Olve Agle

2. Magnhild Seem Camilla Iversen

3. Kjell Magne Laugtug Henry Nakken Ulstad

4. Elin Margrete Kjelvik Wist Sidsel Trønsdal

5. Bjarne Martin Lyngstad Rune Vang

Mosvang kulturhus

2 representanter med varamedlemmer i rekkefølge.

Medlemmer: Vara:

1. Tore Nyborg Øyvind Løkken

2. Ingrid Brattaker Ann-Kristin Wiik Langfjæran

 

Styret for internettkafeen

1 representant med varamedlem.

Medlem: Vara:

1. Berit Røflo Indgul Terje Bekkevold

 

Valgkomite for rådet ved Sund folkehøgskole.

2 medlemmer med varamedlemmer

Medlemmer: Vara:

1. Lise Eriksen Vårinn Andersen Melhus

2. Siv Furunes Berit Røflo Indgul

 

Representant i valgnemnd til konfliktråd.

1 representant med varamedlem

Medlemmer: Vara:

1. Geir Jostein Ørsjødal Lise Eriksen

 

Representant i eiermøte NTE.

1 representant

Medlem: Vara:

1. Signar Berger Lise Eriksen

 

Representasjon i eiermøte for NTE ble vedtatt i formannskapet 22.11.2019 jfr. KML. § 13. (Hasteparagrafen)

 

Representantskap Revisjon Midt-Norge SA.

1 representant med varamedlemmer

Medlem: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

 

Representantskap KonSek Trøndelag IKS.

1 representant med varamedlemmer

Medlem: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

 

Representantskap Nord-Trøndelag Krisesenter IKS.

1 representant med varamedlemmer

Medlem: Vara:

1. Ordfører Varaordfører

Petter Vesterås

Siv Furunes

 

Styret for skatteoppkrevingskontoret – § 27 Kommunelov

1 medlem med varamedlem (rådmannen)

Medlem: Vara:

1. Rådmann Rådmannens stedfortreder

 

Styret i Mosvik vannverk SA.

1 representant med varamedlem

Medlem: Vara:

1. Trude Hoff Geir Jostein Ørsjødal

 

Grong sparebank forstanderskapet.

Forslag:

1 representant til forstanderskapet

Medlem: Vara:

1. Petter Vesterås Petter Vesterås

 

Vannregionutvalget.

1 medlem med varamedlem (Leder hovedutvalg Natur)

Medlem: Vara:

1. Trond Bjørken Trude Hoff

 

Transportnemnd.

1 medlem + 1 fra pensjonistlaget, handicapforbundet og pleie- og omsorg

Oppnevnes administrativt

 

Utvalg for lokale stedsnavn.

5 medlemmer: 3 politisk oppnevnte med varamedlemmer i rekkefølge og 2 personer oppnevnt av rådmannen (politisk oppnevnte etter forslag på to personer fra Inderøy museums- og historielag og en person fra Mosvik museums- og historielag.)

Medlemmer: Vara:

1. Jørgen Røflo Inger Johanne Grønnesby

2. Ragnhild Lyngstad Otte Vatn

3. Morten Olsen Haugen Helge Brattaker

1. Jarle E. Rennan

2. Birgit Bjerkan

 

Trafikksikkerhetsutvalget

Medlemmer i hovedutvalg Natur

Medlemmer:

Ordfører

Leder HU Natur

Leder HU Folk

Administrasjon

Administrasjon

Politikontakt

 

Innstillingsutvalg (for priser)

Medlemmer fra hovedutvalg Folk

Medlemmer:

Leder HU Folk

Nestleder HU Folk

Vårinn Andersen Melhus

 

Midt-Trøndelag Regionråd

Medlem: Varamedlem:

Ordfører Varaordfører

 

Styret i stiftelsen Nils Aas Kunstverksted – valgt av kommunestyret 27.05.2019 for perioden 2018-2020 (velges nytt våren 2020)

5 medlemmer med varamedlemmer.

Funksjonstiden er 2 år.

For perioden våren 2018 til våren 2020 er følgende valgt:

Anton Ernst Tronstad

Kirsten Haugum

Kari Stai

Atle Aas

Varamedlemmer:

Harald Ness

Margareth Halle

Leder: Anton Ernst Tronstad

 

For utvalgene nedenfor skal forslag og valg av medlemmer skje senere: Velges senere for perioden 2021-2025?

Forliksrådet

Møtefullmektiger til forliksrådet

Lagrettsmedlemmer, meddommere og skjønnsmenn

Særskilt utvalg for jordskiftesaker

Skjema