A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Samarbeidsutvalget 2019-20

Det er fastsatt SU-møter på skolene 2019-2020: 14.11, 27.02 utsatt til 10.03, 04.06

Funksjon
Navn
Representant for
E-post
Leder
 Petter Vesterås
 Foresatte
 petter.vesteraas@gmail.com 
Nestleder
 Tiril Røvik
 Elevene
 
Styremedlem

 Kristine Fjeseth

 Foresatte
 kristine.kirknes@gmail.com 
Styremedlem

 Theodor Strugstad

 Elevene
 
Styremedlem
 Kari Fjerstad
 Uv.personalet
 kari.fjerstad@inderoy.kommune.no
Styremedlem

 Solfrid Reitan

 Uv.personalet
 solfrid.reitan@inderoy.kommune.no 
Styremedlem
 May-Liss Gundersen
 Andre ansatte

 May-Liss.Gundersen@inderoy.kommune.no 

Styremedlem

 Mads Nervik 

 Kommunen

 mads.nervik@mosvik.net

Sekretær

 Ingrid Stai Skjesol  Rektor/ kommunen  ingrid.stai.skjesol@inderoy.kommune.no

 

 

 

Skjema