error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Institusjonsplasser

Inderøy kommune har for tiden intitusjonsplasser ved Betania, Sparbu. Her tilbys det både langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen vil i hovedsak være personer som på grunn av kronisk sykdom, funksjonshemming, demens og/eller manglende evne for å dra omsorg for seg selv har behov for behandlingstilbud i intitusjon.

Institusjonsplass er det høyeste omsorgsnivået kommunen tilbyr og innvilges når dine behov for pleie og omsorg ikke kan dekkes av hjemmesykepleie eller andre tiltak i hjemmet.

Søknad om opphold på sykehjem vurderes i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Opphold i sykehjem tildeles etter individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Søknad- se Forvaltningskontoret

 

Nytt omsorgsbygg i Mosvik

 

 

Skjema