A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Institusjonsplasser

Inderøy kommune har to sykehjem, Inderøyheimen på Straumen med 33 plasser og Mosvik Sykeheim med 20 plasser.

Sykehjemmene kan tilby både langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold. Målgruppen vil i hovedsak være eldre som på grunn av kronisk sykdom, funksjonshemming, demens og/eller manglende evne for å dra omsorg for seg selv har behov for tilbud om heldøgns omsorg.

Institusjonsplass er det høyeste omsorgsnivået kommunen tilbyr og innvilges når dine behov for pleie og omsorg ikke kan dekkes av hjemmesykepleie eller andre tiltak i hjemmet.

Søknad om opphold på sykehjem vurderes i forhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.

Opphold i sykehjem tildeles etter individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak.

Søknad- se Tildelingskontoret

 

Tjenesteleder for sykehjemmene er
Heidi Wennes
Telefon: 74124517
heidi.wennes@inderoy.kommune.no

 

Avdelingssykepleier for Mosvik Sykehjem er
Inger Margrete Indgul Vatn
telefon: 74124562 / 74124560
inger.margrete.indgul.vatn@inderoy.kommune.no

Mobiltelefon Mosvik Sykehjem 95908975

 

Avdelingssykepleier for Inderøyheimen er
Toril Gullberg Røli
Telefon: 74124120
toril.gullberg.roli@inderoy.kommune.no

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema