A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hjemmetjenesten

Sykepleier (natt)

21.11.19

Enhet for hjemmetjenester i Inderøy kommune lyser ut følgende stilling:

Id.nr. 726/2019.  Fast 62,45% stilling som sykepleier (natt) ledig fra 6. januar 2020.

Stillingen er plassert i turnus med arbeid hver tredje helg.                                                                 

For stillingen ønskes følgende kvalifikasjoner:

• Norsk autorisasjon/ offentlig godkjenning som sykepleier

• Gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig

• Mestre IT med fagprogrammer som daglig verktøy for kommunikasjon, informasjon

og journal/ dokumentasjon

• Det er ønskelig med erfaring fra sykehus

Personlige egenskaper:

• Evne til å jobbe selvstendig og i team

• Har tydelige og gode etiske og faglige holdninger

• Er positiv, har godt humør, har engasjement og interesse for tjenesteområdet og er

med på å bidra til et godt arbeidsmiljø

• Jobbe strukturert og løsningsorientert, tar initiativ og bidrar til utvikling

• Liker faglige utfordringer

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

• Fleksibilitet i forhold til utførelse av ulike arbeidsoppgaver vektlegges særskilt

Vi tilbyr:

• Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver

• Et godt fagmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere i en organisasjon

som er i endring og utvikling

• Fast stilling i en kommune med spennende utfordringer i årene framover

Annet:

• Krav om førerkort

• Stillingen vil ikke bli delt opp.

• Politiattest må framlegges ved tilsetting

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement

og gjeldende tariffavtaler. Det gjøres oppmerksom på at deltidsansatte i faste stillinger kan

ha fortrinnsrett til stillingsutvidelse. I henhold til HTA § 2.3 og AML § 14.3.

Dersom tilsetting foretas ved bruk av fortrinnsrett, vil tilsetting kunne skje i alternativ stilling.

Søkere som påberoper seg slik fortrinnsrett, må gjøre oppmerksom på det i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder hjemmetjenester

Jorid M. Melhus på tlf. 47 69 61 02, evt. mail til: jorid.melhus@inderoy.kommune.no          

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner her- søknadskjema.

Søknadsfrist:    21. november 2019.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut