A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Paul 1

Takk for innsatsen!

Tirsdag 5. april fikk Paul Sagen ved en markering på Inderøy ungdomsskole - AKSET - overrakt KS`hedersmerke for sin tjeneste i kommunen. Paul har jobbet med barn og ungdom hele livet, og de siste 20 årene har han vært tilknyttet Inderøy ungdomsskole som lærer og teamleder. I tillegg har han hatt jobb i kulturskolen hvor Gullfiskrockerne har vært hans hjertebarn.

Vi ønsker Paul lykke til som pensjonist!  

Paul 2

Skjema