Marit Gullberg Røli KS hedersmedalje

Takket av etter 40 år i Inderøy kommune

Takket av etter 40 år i Inderøy kommune

Etter 40 års tjeneste i Inderøy kommune, ble Marit Gullberg Røli ble takket av fredag 8. mars.

I takketalene framkom Marits svært så sammensatte bakgrunn.  Hun startet i arbeidslivet på tidlig 70-tall på kommunens sosialkontor, har jobbet i tilknytning til legetjeneste i tillegg til at hun har gjort oppgaver for kommunalteknikk.  I de siste årene har hun gjort tjeneste for støttetjenesten i kommuneadministrasjonen.

Det er ikke få mennesker i kommunen som gjennom tiden har opplevd å få god hjelp fra Marit - både blant innbyggere og kolleger.

Både fra kolleger og ledelse ble Marits omsorgsevner trukket fram, sammen med hennes evner til å være ryddig og positiv.

Det ble også tydelig at både medarbeidere og ledere ser det blir vanskelig å fylle rommet etter Marit som etter hvert har blitt et "helt bibliotek" av kunnskap og erfaring innenfor sine arbeidsområder.

Marit fikk en oppmerksomhet fra arbeidsgiver og blomster.  Kåre Bjerkan overrekte en gaven fra medarbeiderne.

Avslutningsvis tok rådmann Jon Arve Hollekim ordet, takket for et svært godt samarbeid og overrasket Marit med å tildele henne KS' hedersmerke for lang og tro tjeneste i kommunen

 

 

 

Mer informasjon

Skjema