A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Solbjørg og rådmannen  takket av

Takket av etter 43 år i kommunen

Solbjørg og Rådmannen.jpg

Fredag 18/10 ble Solbjørg Kirknes takket av etter over 40 års tjeneste for Inderøy kommune.

Godordene satt løst både fra rådmann, leder og kolleger i en enkel seremoni på Inderøy rådhus.  Solbjørg ble beskrevet som en omsorgsperson for alle hun arbeidet for og med.  Det er mange som sitter med en positiv opplevelse etter å ha mottatt tjenester fra Solbjørg eller samarbeidet med henne i en av mange sammenhenger hun har bidratt i.

Dette ble også klart sist tirsdag da hun ble takket av ordfører og kommunestyret i Inderøy.  Dette er et av mange særansvar Solbjørg har hatt de siste årene.  Rådmannen trakk videre fram Solbjørgs positivitet og JA-holdning.  Fra kollegene ble det framholdt at Solbjørg for alle har vært en omsorgsperson som alltid har forsøkt å bidra positivt.

Rådmannen delte også ut KS’ medalje for lang og tro tjeneste.

Skjema