A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Tid for å lese av vannmåler

Nå er det igjen tid for å lese av vannmåler. I år som i fjor sendes det ut SMS med mulighet for innrapportering av målerstand på SMS eller LeseAv.no. Denne blir sendt til alle regningsmottakere med mobilnummer oppført i statens kontaktregister. Avlesningskort vil bli sendt i posten der mobilnummer ikke er tilgjengelig.

Skjema