A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Halvårsvurdering deles ut i dag

Tid for karakterer

I dag får elevene karakteroppgjøret for høsthalvåret. Karakterene sendes med hjem som ranselpost. Det sendes ut mobilskolemelding til heimene med orientering om dette.

Skjema