A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Tidligstemming og forhåndsstemming ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Peroide for tidligstemming: 1. juli - 9. august 2019

Periode for forhåndsstemming: 10. august - 6. september 2019

 

Tidligstemming

Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 1. juli, hverdager mellom

kl. 09.00 og kl. 14.00. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid for tidligstemming.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde.

Tidligstemming er et tilbud til velgere som ikke kan avlegge stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen 9. september.

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i Inderøy kommune fra mandag 12. august til og med fredag 6. september. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i folkeregisteret må du gjøre det i god tid slik at stemmen din rekker fram til valgdagen.
 

Forhåndsstemming skjer ved Servicetorget på Inderøy Rådhus.

Åpningstider:

Mandag – fredag: 12. august – 6. september        kl. 09.00 – 15.00

Tirsdag 27. august og tirsdag 3. september          kl. 15.30 – 19.00

Lørdag 31. august                                                 kl. 10.00 – 14.00

 

Ta med gyldig legitimasjon med bilde og valgkort.

Valgkort blir sendt ut pr post til den enkelte velger.

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

  • Inderøyheimen
  • Kastvollen Rehabiliteringssenter 
  • Næss omsorgsboliger
  • Trygdebolig/LHL, Mosvik
  • Sund Folkehøgskole

Tidspunktene vil bli kunngjort senere.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på ordinær måte, kan du avgi forhåndsstemme hjemme. Skriftlig eller muntlig henvendelse må være kommet inn til valgstyret innen tirsdag 3. september 2019.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

Skjema