A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Valglogo

Tidligstemming og forhåndsstemming ved Stortings- og sametingsvalget 2021

Peroide for tidligstemming: 1. juli - 9. august 2021

Periode for forhåndsstemming: 10. august - 10. september 2021

 

Tidligstemming

Det er lagt til rette for tidligstemming ved servicetorget på rådhuset fra mandag 1. juli, hverdager mellom

kl. 09.00 og kl. 14.00. Ta kontakt på forhånd for å avtale tid for tidligstemming.

Ta med gyldig legitimasjon med bilde.

Tidligstemming er et tilbud til velgere som ikke kan avlegge stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen 13. september.

 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september.
Forhåndsstemming skjer ved møterom Skarnsundet på Inderøy Rådhus.

 

Åpningstider:

Hverdager: 10. august – 10. september                                                         kl. 09.00 – 15.00

Ettermiddager: 19. august, 24. august, 2. september og 7. september    kl. 15.30 – 19.00

Lørdager: 28. august og 4. september                                                            kl. 10.00 – 14.00

 

Ta med legitimasjon med bilde og valgkort.

De fleste får digitalt valgkort i år. De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, så valgkortet tilsendt på papir.

 

Forhåndsstemming institusjoner/skoler:

Det er vedtatt forhåndsstemming på følgende institusjoner/skoler:

  • Inderøyheimen avd. Betania
  • Kastvollen Rehabiliteringssenter 
  • Næss omsorgsboliger
  • Mosvik omsorgs- og aktivitetssenter
  • Sund Folkehøgskole

Tidspunktene avtales med den enkelte institusjon/skole, og kunngjøres der.

 

Forhåndsstemme hjemme:

Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid-19  ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan forhåndsstemme på ordinær måte. Fristen for å søke om dette er fredag før valgdagen, 10. september, kl. 10. Henvendelsen kan skje skriftlig eller muntlig.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Inderøy, Vennalivegen 7,7670 Inderøy, tlf. 74 12 42 00.

Skjema