A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

SKOLEMÅLTID 24.10.19

Her viser vi noen bilder fra:

* tilbredningen av dagens skolemåltid

* selve måltide

* ungdomsskolens underholdningsinnslag i dagens matpause

IMG_5401.jpg

IMG_5404.jpg

 

 

IMG_5406.jpg

IMG_5407.jpg

 

IMG_5411.jpg

 

IMG_3830

BEDRIFTSMESSE 2019

Inderøy ungdomsskole arrangerer, i samarbeid med Inderøy Utvikling og Næringssjefen i Inderøy kommune, bedriftsmesse for elevene på 10. trinnet. Bedriftsmessa arrangeres mandag 28.10.19.

Nye regler for avvikling av klassetur på 10. trinn

FAU har i møte 5. oktober vedtatt nye regler for klassearrangement/klasseturer på 10. trinn. Reglementet er redigert i møte i FAU 13. desember 2017.

skolemelk_5

Bestilling av skolemelk

Du bestiller ved å gå på www.skolelyst.no

MOBILSKOLE

Informasjon om mobilskole og hvordan vi benytter den.

SAMTYKKEERKLÆRING

Etter barnelovens bestemmelser skal foreldre som deler det juridiske foreldreansvaret for barnet utøve foreldreansvaret i fellesskap. Dette innebærer blant annet at foreldrene skal ta alle større avgjørelser for barnet sammen og at de i fellesskap er verge for barnet.

Nye samboere eller ektefeller har imidlertid ingen formelle rettigheter overfor barnet. Som en følge av dette har de heller ikke rett til informasjon om barnet fra skolen, herunder deltakelse på foresattemøter og kontaktmøter. Dette gjelder selv om vedkommende bor sammen med barnet og er en viktig omsorgsperson.

Det klare utgangspunktet er altså at skolen ikke kan tillate ny samboer eller ektefelle å delta på foresattemøter og kontaktmøter, med mindre det foreligger et gyldig samtykke til dette.

Her kan du laste ned Samtykkeerklæringskjema.pdf