A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Tilbakebetaling kostpenger

I hovedutvalg folk den 27.04.20 ble det vedtatt å tilbakebetale kostpenger som er satt på fond, denne utbetalingen skjer i løpet av juli.

 

Dette gjelder Røra, Utøy, Sakshaug og Sandvollan barnehage i tillegg til Utøy og Røra SFO i løpet av årene 2016 - 2019. Det varierer hvor mye som er satt av og til hvilke fond det er satt av i tidsrommet.

Summen som står på fond er fordelt prosentvis pr kundenummer ut i fra hva som er innbetalt pr år.

 

Pengene er utbetalt til den kontoen som sist er benyttet til innbetaling på det aktuelle kundenummeret i vårt system.

Om kontoen er avsluttet tar vi kontakt med innbetaler for rett kontonummer.

 

Sum pr fond:

Røra barnehage  44.690,28
Utøy barnehage  36.826,49
Sakshaug barnehage 206.801,08
Sandvollan barnehage 34.694,29
Røra SFO     14.875,93
Utøy SFO   6.604,36

 

Skjema