error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

TILBUD INNEN DEMENSOMSORG I KOMMUNEN

 

Demenskoordinator Mari Bragstad Hammer kan kontaktes på tlf. 95918093 eller hukommelsesteamet kan nås på mail: Demensteam@inderoy.kommune.no

 

 

Personer med kognitiv svikt eller demens er ikke en ensartet gruppe. Som alle andre har de ulike behov og interesser. Vi tror god demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er, og deretter iverksette tilrettelagte tjenester basert på innsikt i den enkeltes livssituasjon og sykdomshistorie.

Personer med demens og deres pårørende skal oppleve forutsigbarhet og trygghet i møte med tjenesteapparatet, og tilbudet skal være basert på et helhetlig menneskesyn.

Inderøy kommune har gjennom kampanjen demensvennlig samfunn forpliktet seg til å jobbe målrettet mot en større forståelse av hvordan man kan møte personer med demenssykdom på en god måte i lokalsamfunnet. Flere ulike kommunale og private aktører har allerede gjennomført kampanjen og blitt godkjent som Demensvennlige.

 

INDERØY KOMMUNE KAN TILBY:

Hukommelsesteam og demenskoordinator.
Hukommelsesteamet er et tverrfaglig sammensatt team av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for personer med demens og deres pårørende.
Demenskoordinator har koordineringsansvaret mellom den som har demenssykdom, pårørende og helsevesenet. Demenskoordinator er også med i hukommelsesteamet.

Hukommelsesteam og demenskoordinator kan tilby:
* hjemmebesøk ved behov
* samtaler med den som er rammet av en demenssykdom
* samtaler med pårørende
* utredning og kartlegging i samarbeid med lege
* veiledning
* tilrettelegging/koordinering av tilrettelagte tjenester til den enkelteAKTIVITETSTILBUD
Inderøy kommune har, både i samarbeid med andre aktører og på egenhånd, vært innovativ i utviklingen av aktivitetstilbud innen demensomsorgen. Blant annet er kommunen tidlig ute med å tilby overnattingstilbud, ettermiddagstilbud og tilbud spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom.

Go ‘kroken: er et heleid kommunalt tilbud, og det første aktivitetstilbudet for personer med demenssykdom som ble startet i kommunen. Go ‘kroken har to ulike aktivitetstilbud der et går på dagtid og et går på ettermiddag. Ettermiddagstilbudet er det nyeste tilskuddet i kommunens demensomsorg.
Go ‘kroken holder til på Hyggestua ved Inderøyheimen.
Transport og måltider inngår i tilbudet.

Maurtuva Vekstgård: har ulike tilbud rettet mot personer med demenssykdom, blant annet dagaktivitetstilbud og overnattingstilbud. Disse er et samarbeid mellom Maurtuva Vekstgård og Inderøy kommune.
Maurtuva har også et tilbud spesielt rettet mot yngre personer med demenssykdom (dvs. diagnostisert før fylte 70 år). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere ulike kommuner i norddelen av Trøndelag.
Maurtuva Vekstgård holder til på Utøy. Det er en godkjent «Inn på tunet» bedrift.
Transport og måltider inngår i tilbudet.

Aktivitetsvenn: er et samarbeidsprosjekt mellom Frivillig Inderøy, Nasjonalforeningen for folkehelse sitt lokallag Inderøy demensforening, og Inderøy kommune. En frivillig aktivitetsvenn kan bidra til gode stunder og opplevelser, og gjøre det enklere for personer med demenssykdom å opprettholde hobbyer og interesser.
Det er ikke nødvendig å søke formelt for å få aktivitetsvenn, det er nok å melde sin interesse til demenskoordinator.

 

PÅRØRENDETILBUD

Pårørendeskole:
Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem, venn eller nabo som har en demenssykdom/hukommelsesproblemer.
Kurset går over 5 kvelder, der hver kveld har sitt tema. Det gis informasjon om demensomsorgen i Inderøy kommune, demenssykdommer, rettigheter, kommunikasjon, m.m.

På kurset vil du treffe andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
Kurset holdes fortrinnsvis hver høst, og oppstart vil bli annonsert på kommunens hjemmeside.

Vi ønsker at pårørendeskolen skal bidra til:
* økt kunnskap om demenssykdom
* økt forståelse av sykdommen og de utfordringer den kan føre med seg
* at pårørende opplever å være i et fellesskap med andre i lignende situasjon


 

 

  

 

GENERELL INFO

Alle søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside under fanen «skjema». Søknadene behandles av Forvaltningskontoret. Telefonnummeret dit er: 74 12 42 07

Har du spørsmål som gjelder demenssykdom kan du også kontakte Inderøy demensforening  ved leder Øyvind Treider Olsen på mail: oyvind_treider@hotmail.com eller

mob: 923 10 624

 eller Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Demenslinje på tlf: 81533032

Det finnes også flere nasjonale nettsider med mye god informasjon. Blant disse er

www.helsenorge.no/demens

www.helsedirektoratet.no/demens

www.aldringoghelse.no


Er du aktiv på sosiale medier kan du holde deg oppdatert her

*Inderøy kommune på Facebook (www.facebook.com/inderoykommune

*Helsedirektoratet på Facebook (www.facebook.com/helsedirektoratet)

*Nasjonalforeningens «Demensliv» på Facebook (www.facebook.com/demensliv)

 

 

 

 

 


 

 

Skjema