A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret behandler søknader om:

Praktisk hjelp i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie
Dag/nattopphold i institusjon
Institusjonsplass
Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
Dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for barn og unge
Individuell plan
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Matombringing/bespisning på sykeheimene
TT-kort
Kommunale boliger
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Tildelingskontoret skal:

Gi innbyggerne ett henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten.
Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

 

Kontaktinfo:
 

Eirin Thorsen Lian, Saksbehandler     74 60 51 76

Kari Grytbakk, Saksbehandler           74 60 51 78
 
Anette Hagevik, Saksbehandler       74 60 51 77
 
Mob.nr. tildelingskontoret:  476 96 067
 
Meieribakken 7
7670 Inderøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.30

 
 
Ole Thomas Andresen, Boligkoordinator     474 83 379
 
Ulf Sende, Rådgiver/Fysioterapeut   990 93 883

 

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Skjema om helse- og omsorgstjenester. (Samtykkeskjema på side 2 fylles ut og følge med søknaden.)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring   (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad )

 

 

 

 

 

 

 
Tips en venn Skriv ut

Skjema