A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester

Tildelingskontoret behandler søknader om:

Praktisk hjelp i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie
Dag/nattopphold i institusjon
Institusjonsplass
Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
Dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for barn og unge
Individuell plan
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Matombringing/bespisning på sykeheimene
TT-kort
Kommunale boliger
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Tildelingskontoret skal:

Gi innbyggerne ett henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten.
Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

 

Kontaktinfo:
 

Eirin Thorsen Lian, Saksbehandler     74 12 43 54

Kari Grytbakk, Saksbehandler           74 12 44 63
 
Anette Hagevik, Saksbehandler       74 12 44 63
 
Ole Thomas Andresen, Boligkoordinator     474 83 379
 
Ulf Sende, Rådgiver/Fysioterapeut   990 93 883
 
Meieribakken 7
7670 Inderøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.30

 

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Skjema om helse- og omsorgstjenester. (Samtykkeskjema på side 2 fylles ut og følge med søknaden.)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring   (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad )

 

 

 

 

 

 

 
Tips en venn Skriv ut

Skjema