error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Forvaltningskontoret

 

Forvaltningskontoret tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester

Forvaltningskontoret behandler søknader om:

Praktisk hjelp i hjemmet
Brukerstyrt personlig assistanse
Hjemmesykepleie
Dag/nattopphold i institusjon
Institusjonsplass
Avlastnings- rehabiliterings- og korttidsopphold i institusjon
Dagtilbud
Støttekontakt
Avlastning for barn og unge
Hverdagsmestring
Trygghetsalarm
Omsorgsstønad
Matombringing
TT-kort
Kommunale boliger
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

Forvaltningskontoret skal:

Gi innbyggerne ett henvendelsessted i helse- og omsorgstjenesten.
Sikre innbyggerne lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen du bor.
Sikre tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov.

 

Kontaktinfo:

Leder:  Eirin Thorsen Lian    74 60 51 76        eirin.thorsen.lian@inderoy.kommune.no                     

Vennavegen 59  (Spiren) 
7670 Inderøy

Åpningstider: mandag til fredag 08.00-15.30

TLF: 74 12 42 07

 
Kari Mette Skrove, Saksbehandler    457 28 782    kari.mette.skrove@inderoy.kommune.no   
Anette Hagevik, Saksbehandler        74 60 51 77   anette.hagevik@inderoy.kommune.no
Karen Giskås, Saksbehandler           74 60 08 93   karen.giskas@inderoy.kommune.no 
Liv Anita Jenshus, Saksbehandler     74 60 08 49   liv.anita.jenshus@inderoy.kommune.no 
Ragnhild Kirknes, kontor                    74 60 51 42   ragnhild.kirknes@inderoy.kommune.no 
Nina Markhus, kontor                         74 60 08 56   nina.markhus@inderoy.kommune.no 
 
 

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester ( side 4 og 5 beholdes av søker)

Søknad om kommunal utleiebolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen) i Trøndelag  (lenken fører til Trøndelag fylkeskommune) 

 

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad )

 

 

 

 

 

 

 

Skjema