A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tilrettelagt og begrenset aktivitet på kommunale idrettsanlegg er nå lov

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes

Nå kan vi i en begrenset grad bruke kommunale idrettsanlegg, dersom:

  • Vi ikke er mer enn fem personer samlet
  • Vi holder en fysisk avstand på minst to meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer
  • Vi husker god hoste- og håndhygiene, og har tilgang på antibac.
  • Vi unngår aktivitet med fysisk nærkontakt
  • Det er en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter
  • Deltakerne ikke deler utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer)

 

For eksempel vil dette bety at du ikke kan spille fotballkamper på vanlig måte, fordi du skal holde avstand, du kan ikke takle eller ha nærkontakt med en annen spiller, heade eller ta ballen i hendene. Pasninger/deling av ball med mer enn 2 meters avstand mellom deltakere og bruk av beina er tillatt.

Dersom du har luftveissymptomer, føler deg syk eller er i karantene, skal du være hjemme, og ikke delta i denne aktiviteten.

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates.

Det er ikke adgang til å organisere idrettsaktiviteter eller gjennomføre kamper eller stevner, fordi det innebærer at personer fysisk møtes og nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette er begrunnet i smittevern.

Ikke driv idrettsaktivitet med mindre du er 100 prosent trygg på at idrettsaktiviteten er innenfor de gjeldene regler og råd. Les mer her om hvordan koronaviruset smitter, og om gode råd til befolkningen.

 

Skjema