https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2022.
Søknadsfristen er 1. februar 2022, og det skal søkes via nettstedet regionalforvaltning.no.

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemhørende i Trøndelag fylke kan søke. Les mer på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune.

Skjema