A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Gatelys

Tilskudd til oppgradering til LED-lys i lysanlegg

Private eiere og driftere av gatelysanlegg i kommunen kan nå, innen 12. november, søke om tilskudd til oppgradering til LED-lys i sine lysanlegg. Det er satt av en pott på kr. 40 000 til dette.

Søknadene må vise hvem som søker, hvor mange lyspunkt de drifter, hvor mange husstander som er med og deler kostnadene, hvor mange lyspunkt man ønsker å oppgradere, energibesparelse per lyspunkt, besparelse totalt, og hvor stor egenandel man planlegger å legge i prosjektet.

Lysanleggene kan og omfatte lys på lekeplasser og lignende.

I og med at man ikke kjenner antallet søkere på forhånd, eller søknadssummene, og man har et begrenset beløp tilgjengelig, vil man gjøre en skjønnsmessig vurdering av tildelingsbeløpene og hvilke egenandeler som kreves. I praksis vil det være en nedre grense for et tilskudd, men dette kan man ikke ta stilling til før man har fått inn søknadene og planlagte kostnader. Endelige kriterier for tildeling må besluttes når alle søknader foreligger, og man vet totalt søknadsbeløp.

 

Kontaktperson Sidsel Bryne
Søknadsfrist 12. november

Søknad sendes til postmottak@inderoy.kommune.no  Merkes med «2019/1404 Tilskudd LED-lys»

Tips en venn Skriv ut

Skjema