A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Tilskuddsmidler 2019 - Freda samiske bygninger i privat eie

Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie. Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Hvem kan få tilskudd:

  • Private eiere av freda samiske bygninger
  • Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap
  • Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

 

Søknadsfrist er 3. desember 2018

 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapa kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Skjema