A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tiltak ved ved Inderøy helsestasjon, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i forbindelse med fødsel og barsel

Viktig informasjon til gravide!

Ledsager eller barn skal ikke være med på svangerskapskonsultasjon ved Inderøy helsestasjon.

 

Fra og med 17.03 gjelder følgende tiltak knyttet til coronasituasjonen ved Føde/Barsel, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

 

 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt
 • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel
 • Ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen
 • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel, må vurderes i forhold til reiseavstander
 • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt
 • Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
 • Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.
 • Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer), dette for å begrense antall polikliniske besøk.
 • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen

                             

 

Dersom den gravide har spørsmål i forbindelse med fødsel kan de kontakte fødeavdelingen på telefon 74098236 Sykehuset Levanger og telefon 74215700 Sykehuset Namsos

Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for dere. Vi vil legge tilrette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet.

Skjema