A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Tobakk

Røyking skader helsen din og kan gi deg alvorlige sykdommer. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er blant de alvorlige sykdommene som kan forårsakes av røyking. Å slutte å røyke er bra for deg og kroppen din. Noen av gevinstene ved røykeslutt merker du allerede etter 20 minutter.

Snus inneholder helseskadelige og avhengighetsskapende stoffer. Bruk av snus øker risikoen for kreft og har andre negative helseeffekter.

Selv om snus er negativt for helsa, er det ikke like helseskadelig som røyking. For en person som erstatter røyk med snus, betyr dette redusert helserisiko.

 

Frisklivssentralen i Inderøy tilbyr individuell veiledning til deg som ønsker å slutte med tobakk. Vi har også mulighet til å henvise til gruppetilbud i Verdal, Steinkjer eller Levanger.

På denne nettsiden finner du informasjon om fordeler med å slutte å røyke samt tips til hvordan du kan øke sjansene for å klare det:  https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/snus-og-roykeslutt/

 

Skjema