fugl temp
Aasen bolifelt

Nye Byggeklare tomter på Røra

Aasen boligfelt på Røra er nå ferdigstilt med med asfaltert veg og annen infrastruktur. De 33 byggeklare selveiertomter er på salg gjennom Innheredsmegleren. Tomtene ligger fritt og fint til overfor Hellemshaugan boligfelt på Røra i Inderøy kommune.


Oppdatert: 25.10.2013

Ledige tomter

 Utøy

Jætåsen
Boligområde der det fortsatt er ledig 6 byggeklare tomter.

Tomtene ligger med god utsikt øverst i feltet. Samtlige tomter grenser ut mot friområder og varierer i areal mellom 1 og 1,2 daa.

Jætåsen har gangavstand til
skole, barnehage og butikk.
 

Adresse

 

Pris eksl. omkostninger

Pris inkl omkostninger

Skogvegen 19

Skogvegen 24

Skogvegen 25

Skogvegen 26

Skogvegen 27

Skogvegen 29

 

 

 

 

 

 

kr 194000

kr 190000

kr 193000

kr 191000

kr 197000

kr 185000

kr 199910

kr 195810

kr 198880

kr 196830

kr 202980

kr 190680

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

 

Last ned bekrivelse.    Kart for nedlasting    Oversiktskart - link

I eldre del av Jætåsen er det noen tomter til redusert pris.

 
Sandvollan
Langåsen - Småland
Kommunen har 13 regulerte boligtomter i Langåsen. Dette feltet blir opparbeidet og oppstartet salg fra tidlig i 2015.
 
 
 
Framverran
 
Vennesfeltet

Adresse

 

Pris eksl. omkostninger

Pris inkl omkostninger

Vennesfeltet 2

Vennesfeltet 4

Vennesfeltet 6

Vennesfeltet 8

Vennesfeltet 9

Vennesfeltet 10

Vennesfeltet 12

Vennesfeltet 14

Vennesfeltet 16

Vennesfeltet 17

Vennesfeltet 18

 

 

 

 

 

 

 

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 75000

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

kr 77930

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

 

 Kart

 
Mosvik
 
Neset
 

Adresse

 

Pris eksl. omkostninger

Pris inkl omkostninger

Nernesvegen 2/4

Nernesvegen 19

 

 

kr 30000

kr 30000

kr 31810

kr 31810

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

Kart

 
Private tomter
Det finnes ledige regulerte boligtomter i privat eie:
Schulsvian (Sandvollan)
Fjordgløtt (Mosvik)
Langaunet (Framverran)
Hovd Østre (Trongsundet)
Hovd Vestre (Trongsundet)
Saksmoen - 18 nye eneboligtomter på Straumen
Bergsli - 8 nye eneboligtomter på Straumen
 
I tillegg åpner kommuneplanen for spredt boligbygging i flere utvalgte områder av kommunen. Bygging i disse områdene forutsetter privat avtale med grunneier og privat ordnet veg, vann og avløp.
Prosjekterte og brukte leilighets- og enebolig prosjekt i hele Inderøy er utlagt på Finn.no finnes på linken nedenfor.

Finn.no - Inderøy
For spørsmål ang. ledige tomter kontakt Solveig Gran Samdal, tlf 74124291 solveig.gran.samdal@inderoy.kommune.no
 
 

Oppdatert: 29.03.2016