A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Eldretreff på rådhuset

Trivelig eldretreff på Rådhuset

Kantinen var fylt til randen da en stor gruppe eldre besøkte vårt nye rådhus fredag. Besøket var i regi av besøkstjenesten i Inderøy. Gruppen kunne nyte gode kaker og en kopp kaffe i kantinen og slå av en prat med de ansatte i rådhuset. Det var også mulighet til omvisning i det flotte nye bygget.

Besøkstjenesten er et samarbeid mellom Røde Kors, Saniteteten og Inderøy sokneråd. Styret består av 1 representant fra hver av eierne og soknepresten.

Besøkstjeneesten arbeider for å bedre menneskers livskvalitet. Kontaktsskapende arbeidsoppgaver så som vaffeltreff, andakter, turer besøksvennordning. Påskefrokost 1. påskedag. Besøkstjenessten bedriver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker den som vil ha besøk.

Turen til Inderøy Rådhus var den årlige sommerturen.
Vaffeltreff arrangeres på "hyggestua" en gang i måneden.

- Dette er et frivillig arbeid og vi har behov for besøkere. Vi har kurs for besøkerne, der vi snakker om det å være besøker, legger sokneprest Sverre Gustad til.

Klikk for større bilder:
Eldretreff
Treff for eldre rådhuset 2

Mer informasjon

Skjema