error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en måte å komme i kontakt med hjemmetjenesten på når man har kommet opp i en situasjon der man trenger rask bistand og ikke greier å bruke vanlig telefon eller mobil.

Trygghetsalarm erstatter ikke akuttberedskap som er tillagt legevakt. Trygghetsalarm kan brukes av søkere som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre forhold ikke kan tilkalle hjelp via vanlig telefon/mobil.  Tjenesten tildeles de som vurderes ha behov for å kunne komme i direkte kontakt med hjemmesykepleien. Tjenesten er ikke en lovpålagt tjeneste, men Inderøy kommune har trygghetsalarm som en del av det totale tjenestetilbudet til hjemmeboende.

Søknad eller spørsmål om tjenesten rettes til Forvaltningskontoret.

forvaltningskontoret@inderoy.kommune.no

Skjema