error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Transporttjeneste for funksjonshemmede, TT-ordningen

tt-ordning.jpg

1.Januar 2017 blir det ny TT-ordning i Trøndelag, TT-kortene blir elektronisk.

OBS! NYE RETNINGSLINJER gjeldende fra 01.07.2018

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. Med varig menes minimum to år.

Funksjonshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommunen om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert i Folkeregisteret.

Nytt fra 1.januar 2020:

 • Max kjørelengde pr tur
  60 km
  Kostnad utover 60 km dekkes ikke av fylkeskommunen og skal betales av TT-brukeren.
  Det gis ikke anledning til å starte «ny tur» på samme strekning etter kjørte 60 km.

 • Ungdomsrabatt
  10% egenandel for brukere mellom 10 og 20 år.
  Dette legges inn i den enkeltes TT-kort, så det vil registreres automatisk.
  Rabatteringen gjelder kun for ungdom. TT-brukere under 10 år og over 20 år betaler 20% egenandel som tidligere.

 • TT-brukers barn
  Barn av TT-brukere, under 16 år, kan følge gratis.

 • Samkjøring
  Ved samkjøring med andre passasjerer skal alle betale sin andel av turens totale kostnad. TT-brukeren belastes for sin andel og betaler egenandel av dette beløpet. Dette gjelder også ved transport av flere TT-brukere. Sum deles pr bruker og alle betaler sin egenandel.

 • Misbruk
  TT-kortet er personlig og skal ikke brukes av andre. Dvs. heller ikke av ektefeller og familiemedlemmer. TT-bruker skal kunne legitimere seg.

Hvordan søke?

Søknad fremmes på standardisert skjema.

Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler, inklusiv bestillingstransport. Kommunen behandler søknaden og fatter vedtak.

 

Spørsmål- Les NYE RETNINGSLINJER og evnt seForvaltningskontoret

Skjema