tvaksjon1_400x400

TV-aksjonen 2013 NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag den 20. oktober og er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.

TV-aksjonen 2013 NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen

TV-aksjonen er NRK sin årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag den 20. oktober og er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken. Pengene går til folkehelsens arbeid med demens. Over 70 000 mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt 300 000 er nærmeste pårørende og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksine. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TV-aksjonen og pengene fra bøssebæringen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og mytene knuses.

Vil du bidra? Møt opp på Sund Folkehøgskole søndag 20. oktober kl. 15.00, eller ta kontakt med Inderøy kommune, tlf. 74 12 42 00.

Innledningsvis på aksjonsdagen blir det gitt informasjon om kommunens tilbud til mennesker med demens, og Maurtuva Vestgård kommer også, før vi drar ut med bøsser kl. 16.00.

Næringslivet i kommunen blir oppfordret til å gi sine bidrag via  giverstafetten   – de får tilsendt faktura med dette kontonummeret.

Kommunekomiteen for TV-aksjonen

tvaksjon.png

 

Skjema