A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Valglogo

Utlegging av Sametingets valgmanntall for Sametingsvalget 2021

Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy rådhus. Manntallet ligger ute til og med valgdagen 13. september 2021.
 

For å kunne stemme til høstens valg til Sametinget må man stå i valgmanntallet.

I h.h.t. forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides i de år det er valg til Sametinget. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni.

Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok eller til e-post samediggi@samediggi.no Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

 

Skjema