A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Utlegging av Sametingets valgmanntall

I h.h.t. forskrift om valg til Sametinget § 4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg.

Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy rådhus. Manntallet ligger ute til og med valgdagen 9. september 2019.

Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok, e-post sametinget@samediggi.no Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Skjema