Oppvekstutredningen - utlegging på høring av hovedutredningen med tilleggsrapport

Formannskapet behandlet saken i dag, 22. januar, og gjorde følgende vedtak:

Tilleggsrapporten legges ut på høring som forelagt. I denne sammenhengen legges også ut hovedrapporten på nytt. Dette for å tydeliggjøre sammenhengen mellom hoved- og tilleggsrapporten. Høringsperioden settes fra 22. januar til og med 12. februar 2019.

Publisert: 22.01.2019
Oppdatert: 24.01.2019
Opprettet av Mari Skjelvan Høyem
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut