Kommunevåpen for Inderøy

Utredning skolestruktur

Oppdatert versjon av PwC/Telemarksforsknings rapport om utredning av skolestruktur er nå publisert. I tillegg er det publisert et tillegg til rapporten som omhandler alternativene 6 og 7.

Dokumentene finnes på egen nettside om utredningen av skolestruktur.

Skjema