A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Underskriving_460x369_cropped_383x363

Utsmykning av Inderøy Rådhus er på plass

Inderøy som skulpturkommune har fått et nytt og spennende tilskudd

Kunstkonsulent Tone Saastad og ordfører Ida Stuberg

Kunstkonsulent Tone Saastad og ordfører Ida Stuberg undertegner overdragelsesprotokollen.
 
 
Fredag 1. juni var det møte for godkjenning av utsmykning av Inderøy Rådhus, med overdragelse av kunsten til Inderøy kommune. I tre dager har kunstneren, Petter Hepsø,  montert utsmykningen, som består av en stor treskulptur  og 20 små bronseskulpturer. Utsmykningen er støttet av KORO (Kunst i offentlig rom).
 
 
 
Utsmykningen har følgende visjon:
  • Kunsten skal bygge ”bru” mellom gammelt og nytt ved å knytte eksisterende og nytt bygg sammen visuelt og opplevelsesmessig .
  • Kunsten skal bygge ”bru” mellom mennesker ved å bidra til glede og inspirasjon, refleksjon og kommunikasjon .
  • Universell utforming på kunsten tilstrebes.
 
Kunsten er tilgjengelig for publikum i Rådhusets åpningstider.
På Straumens dag ønskes publikum spesielt velkommen til å oppleve utsmykningen. Da er rådhuset åpent  kl. 10.00-12.00.

Skjema