A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Utvalg og utvalgsledere, 2019-2023

Den politiske styringstrukturen består av hovedutvalgene Folk, Natur, samt Formannskapet. Hvem som er medlem i de ulike politiske organene finner du ved å klikke på aktuelt organ i menyvalget til venstre. Saker og protokoller ligger under fanen Innsyn.

Hovedutvalg Folk har ansvar for: Skole, barnehage, helse og sosialtjenester.
Leder: Berit Røflo Indgul - epost: berit.roflo.indgul@inderoy.kommune.no
 
Hovedutvalg Natur har ansvaret for: Tekniske tjenester, plan- og byggesaker, landbruk/skogbruk, miljøvern og samferdsel
Leder: Trond Bjørken - epost: trond.bjorken@inderoy.kommune.no
 
Formannskapet, har utenom lovpålagte oppgaver, ansvaret for overordnet planlegging, sivilt beredskap, bevillingssaker, personal, kultur og næringsutvikling.

Ordfører: Ida Stuberg - epost:  ida.stuberg@inderoy.kommune.no

Varaordfører: Jonny Melting - epost: jonny.melting@inderoy.kommune.no 

Hovedutvalgene har hastekompetanse etter kommunelovens § 11-8 innenfor sine ansvarsområder og formannskapet har slik kompetanse for alle områdene. Utvalgene innstiller direkte overfor kommunestyret i sine saker. Det er kun tverrsektorielle plan- og økonomisaker som går veien om formannskapet. Utvalgene har således formannskapskompetanse innen sine områder.

Kontrollutvalget utøver på kommunestyrets vegne tilsyn med virksomheten
Leder: Laila Roel - epost:  laila.roel@ntebb.no  
 
Ta gjerne kontakt med ordfører eller utvalgsledere om det er noe du lurer på, eventuelt utvalgssekretariatet,
tlf. 741 24 200 epost:  postmottak@inderoy.kommune.no

 

Les mer om Lokaldemokrati og folkevalgte på KS sine sider: folkevalgt.no

Skjema