Kommunevåpen for Inderøy

Utvidet frist for spørreundersøkelse

I forbindelse med spørreundersøkelsen på skolestruktur for foresatte er svarfristen utvidet til 06.07.2016.

Vi ber om at alle som ikke har fått tilsendt undersøkelsen på mail, men som ønsker å svare, tar kontakt med servicetorget på e-post postmottak@inderoy.kommune.no

 

Vennligst oppgi navn og e- postadresse.

Skjema