A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Gatelys

Utvidet søknadsfrist - Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak

Søknadsfristen utvides til 5. mai 2020.

Lag og foreninger kan innen 1. april 2020, søke om tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak. Det er satt av et fond på kr. 270 000 til dette.

Søkerne må levere en god beskrivelse på tiltaket og hvordan det skal finansieres ut over de offentlige midlene.

I og med at man ikke kjenner antallet søkere på forhånd, eller søknadssummene, og man har et begrenset beløp tilgjengelig, vil man gjøre en skjønnsmessig vurdering av tildelingsbeløpene og hvilke egenandeler som kreves. Endelige kriterier for tildeling må besluttes når alle søknader foreligger, og man vet totalt søknadsbeløp.

 

Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg Natur.

 

Søknadsfrist 1. april 2020 - Søknadsfristen utvides til 5. mai 2020.

Søknad sendes til postmottak@inderoy.kommune.no

Merkes med «2020/54 Tilskudd til gatelys og trafikksikkerhetstiltak»

 

Skjema