A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vår beste dag - musikalske møter med mening

VÅR BESTE DAG - musikalske møter med mening

Den kulturelle spaserstokken i Inderøy ønsker deg velkommen til gjensyn med Bart Clavier.

Onsdag 25. juli.

Mosvik sykeheim kl. 11:00

Inderøyheimen kl. 15:30

Næss omsorgsboliger kl. 17:00

 

Åpent for alle interesserte. Velkommen!

 

Om Bart Clavier

Målet med konsertene er å få til meningsfylte musikalske møter mellom mennesker. De jobber aktivt for å stimulere til dialog og deltakelse. De er opptatt av å bygge relasjoner til menneskene de møter og bruke navn og bakgrunnsinformasjon til å personliggjøre musiseringen. Deres utdanningsbakgrunner som musikere, musikkterapeuter og musikkpedagoger er med på å farge prosjektet. De ønsker å engasjere publikum, ha de med som deltakere i musiseringen, og dermed viske ut skillet mellom seg som artister og konsertdeltakere. Ved hjelp av enkle rytme- og klanginstrumenter og deltakelse i sang og bevegelse jobber de med å skape engasjement. I programmeringen tar de utgangspunkt i musikk som er forankret i den lokale kulturen og som de vet at de eldre har et forhold til, for å utnytte gjenkjenningseffekten. Det musikalske innholdet spenner fra gamle revyviser, salmer, dansbare sanger så vel som musikk fra TV og teater; med et mål om å nå et mangfold av musikalske minner/epoker hos publikum. Eksempler på artister og komponister er Jens Book Jenssen, Nora Brockstedt, Elias Blix og Egil Monn Iversen. De tilpasser også repertoar etter årstider og sesong, og å introdusere publikum for nye impulser ved å spille noe av deres eget materiale. De er opptatt av å ta tak i ulike impulser fra publikum og å spille videre på de og tilpasse konserten til deltakernes behov og forutsetninger.

 

Om aktørene

Guri Gjermstad Dypvik kommer fra Jøa i Nord-Trøndelag, er pianist og vokalist og bidrar av og til med melodika og trekkspill. Hun er utdannet musikkterapeut fra Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.

Jørgen Aasen Berget kommer fra Stavanger, er hovedvokalist, gitarist og låtskriver, og studerer både musikkterapi og profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen.

Torstein Mongstad kommer fra Solund i Sogn og Fjordane er bassist og vokalist og er utdannet musikkpedagog fra Høgskolen i Bergen.

Magnus Johnsen Sandåg er fra Bodø, er trompetist og vokalist og jobber som frilans musiker og musikkpedagog. Han er utdannet klassisk trompetist og pedagog fra Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og Norges musikkhøgskole i Oslo.

Skjema