A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Vakttelefoner

Legevakt: Nytt nasjonalt nummer 116117

                  Innherred interkommunale legevakt IKS 74 08 00 00

Vakttelefon vei/vann/avløp: 97 02 00 05  (kveld/helg)

Vakttelefon bistand og omsorg: 95 08 34 88/ 95 08 34 89

Ettersøkslag ved viltpåkjørsel: 02800

Krisesentret i Nord-Trøndelag: 74 07 77 10, lokalisert i Verdal, mer informasjon finner du på hjemmesiden deres 

Dinutvei.no
Dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Interkommunal barnevernvakt:
Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.
 
Åpningstid:
Fredag kl. 18.00 - 23.00
Lørdag kl. 18.00 - 24.00
Utenom denne åpningstiden er det bakvakt frem til søndager kl. 24.00.
 
Kontakt:
Tlf. 48955599/40429138 eller 02800/112 (politiet)
eller 116 111 (Alarmtelefon barn og unge, døgnåpen)
 
Barnevernvakta holder til ved Steinkjer politistasjon. Det er Steinkjer kommune som er vertskommune for ordningen, og leder ved barnevernvakta er Kathinka B. Sørensen.
 
Lenker:
 
Sentralbord
Ved tekniske problemer på vårt sentralbord er vi å treffe på mobil: 45 87 19 44
Tips en venn Skriv ut

Skjema