A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Vakttelefoner

Legevakt: Nytt nasjonalt nummer 116117

                  Innherred interkommunale legevakt IKS 74 08 00 00

Vakttelefon vei/vann/avløp: 97 02 00 05  (kveld/helg)

Vakttelefon bistand og omsorg: 95 08 34 88/ 95 08 34 89

Politi vakttelefon: 02800
Politikontakter for Inderøy
:
1. Ole Tuset, tlf. 92099401 ( ole.tuset@politiet.no )
2. Snorre Haugdahl, tlf. 97184837

Ettersøkslag ved viltpåkjørsel: 02800

Krisesentret i Nord-Trøndelag: 74 07 77 10, lokalisert i Verdal, mer informasjon finner du på hjemmesiden deres 

Dinutvei.no
Dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Interkommunal barnevernvakt:
Barnevernvakten er barnevernets akuttberedskap utenfor åpningstiden. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.
 
Åpningstid:
Helger:         Fredag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00 
Ukedager:    Mandag kl. 15.30 til tirsdag kl. 08.00 
                     Tirsdag kl. 15.30 til onsdag kl. 08.00
                     Onsdag kl. 15.30 til torsdag kl. 08.00
                     Torsdag kl. 15.30 til fredag kl. 08.00

Helligdager: Døgnåpent

 
Kontakt:
Tlf. 48955599 eller 02800/112 (politiet)
eller 116 111 (Alarmtelefon barn og unge, døgnåpen)
 
Barnevernvakta holder til ved Steinkjer politistasjon. Det er Steinkjer kommune som er vertskommune for ordningen.
 
Lenker:
 
Sentralbord
Ved tekniske problemer på vårt sentralbord er vi å treffe på mobil: 45 87 19 44

Skjema