A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Frist for tilbakekalling av listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er senest 20. april kl. 12, jf. valgloven § 6-5.
 
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.
valglogo_gull_bakmaal_100x75

Politiske listeforslag til offentlig ettersyn

Politiske listeforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn fortløpende etter at de kommer inn til valgstyret. Listeforslagene ligger i Servicetorget ved Inderøy rådhus.

valglogo_gull_bakmaal_100x75

Frist for innlevering av listeforslag

Frist for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er 1. april kl. 12.00.

valglogo_gull_bakmaal_100x75

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdag er 9. september 2019.

Mer informasjon om tidspunkt og steder for gjennomføring av valget kommer.