A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vann

Har du registrert brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

Kommunen opplever store driftsproblemer for avløpspumpestasjonene på Hylla

Kommunen opplever store driftsproblemer for avløpspumpestasjonene på Hylla pga. store mengder våtservietter, engangskluter mm.

varsling24

Inderøy kommune har etablert løsning for innbyggervarsling

Kommunens innbyggere varsles per SMS, talemelding og e-post ved viktige hendelser

vann

Melding om montering av vannmåler

Skjema for å melde fra om montering av vannmåler finnes som PDF og DOC PDF document ODT document

Vannledningsbrudd

Skjema for tilkobling av sanitæranlegg

Skjema som skal brukes ved tilkobling til kommunalt vann og avløp. Samme skjema skal også brukes for å levere ferdigmelding når anlegget er bygd.

Va-regelverk i Inderøy Kommune

Hensikten med regelverket er å gi abonnentene forutsigbar informasjon om rettigheter og plikter. Det finnes regelverk for teknisk utførelse, for ansvarsgrense mellom abonnenten og kommunen, og det finnes regler for årlig betaling for de tjenestene som kommunen selger.

Vann

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold av ledningsnett, pumpestasjoner og basseng.
  • Drift av renseanlegg og løpende kontroll av vannkvalitet.

VA-Vakta: Feil på leveranser av vann og avløp varsles på dagtid til servicetorget tlf 7412 4200. Utenfor arbeidstid varsles til telefon 9702 0005.

Avløp

  • Planlegging, utbygging og løpende vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner.
  • Drift av renseanlegg og løpende kontroll av utslipp.