Vann- og avløpsgebyr

Vedtatte vann- og avløpsgebyr finner du i Gebyr- og betalingssatser 2020 for vann og avløp (PDF).
Vass- og avløpsanleggslova finner du i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (PDF).
Forskrift om VA-gebyrer finner du i Forskrift om VA-gebyrer i Inderøy kommune (PDF).

Skjema