A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
VAnningsforbud_rettigheterOK

Vanningsforbud i Inderøy kommune

Fredag 26 juli ble det innført midlertidig vanningsforbud for alle abonnenter i gamle Inderøy kommune. Varsel ble sendt både pr SMS og e-post. Begrunnelse for forbudet ble også lagt ut på kommunens facebookside

Etter forbudet har ikke forbruket blitt redusert i ønsket grad, og vi klarer ikke å fylle opp høydebassengene. Vi må dessverre opprettholde vanningsforbudet utover opprinnelig fastsatt tidsrom.

Forbudet vil gjelde til vannforbruket har gått ned og vi har fått fylt vannbassengene. Hvor lang tid det tar, vil i vesentlig grad bero på været.

Vi vil oppdatere informasjon om vanningsforbudet på kommunens hjemmeside og facebook, og vil oppheve forbudet så snart vi ser at kapasiteten i renseanlegget er større enn forbruket.

 

 

Innlegg fra 26. juli

De siste dagene har vannforbruket gjennom døgnet, og også på natters tid gått jevnt oppover, og vi har vært på grensen til å klare å fylle opp vannbassengene i løpet av natten. Sist natt hadde vi i tillegg et ledningsbrudd på Sandvollan. Kombinasjonen av dette gjør at nivået i vannbassengene er veldig lavt, og høyt nattforbruk gjør at vi ikke klarer å fylle de opp igjen. Værmeldingen framover gir ikke forhåpninger om at vannforbruket skal avta av seg selv, og vi er nødt til å gjennomføre tiltak for å sikre tilgang på drikkevann.

Det er ikke mengden vann i vannkilden som er utfordringen, men kapasiteten på renseanlegg, pumper og ledningsnett som har blitt sprengt av kombinasjonen høyt forbruk gjennom hele døgnet, og ledningsbrudd.

Det innføres med dette et midlertidig vanningsforbud fra nå og fram til fredag 2. august kl 12.00. Forbudet gjelder for abonnenter i gamle Inderøy kommune. Innen da håper man at forbruket har stabilisert seg, og ifølge værmeldingen skal temperaturen bli vesentlig lavere igjen.

Vi får og inn meldinger om at fler og fler har skaffet seg store plaskebasseng i hagen på flere kubikk. Fylling av disse belaster vannettet vel så mye, om ikke mer enn vanning. Vannverket oppfordrer folk til å ta turen til sjøen de kommende varme dagene, i stedet for å fylle bassenget i hagen. Med litt moderasjon kan vi oppheve forbudet igjen så fort som mulig.

Skjema