A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
VAnningsforbud_rettigheterOK

Vanningsforbud i Inderøy kommune

Vi erfarer høyt vannforbruk gjennom døgnet, og får ikke fylt opp vannbassengene i løpet av natten.  

Det er ikke mengden vann i vannkilden som er utfordringen, men kapasiteten på renseanlegg, pumper og ledningsnett som har blitt sprengt på grunn av et stadig høyere forbruk.

Det innføres derfor et midlertidig vanningsforbud fra nå og til nærmere beskjed blir gitt på hjemmeside og facebook. (ikke før til høsten) Forbudet gjelder for abonnenter i gamle Inderøy kommune. (De som er knyttet til vannbehandlingsanlegget på Røflo) 


Forbudet gjelder vanning av jordbruks- og plenareal med slange og spreder. Det er lov å vanne blomster med kanne.

Skjema